Mình đã học được gì từ những chuyến đi?

Mình đã học được gì từ những chuyến đi?

Phan Thị Anh Thư 06/04/2018

Thỉnh thoảng mình nhận được rất nhiều những câu hỏi về việc tại sao mình lại thích lang thang trên những con đường, và mỗi khi có cơ hội, đi xa hơn là mình có thể, tới nhiều nơi trên đất nước này và rộng hơn, thế giới này. Đi tuyệt diệu, bởi nó không chỉ giúp ta mở mang tầm mắt, mà còn dạy ta rất nhiều điều. Và đây là một vài điều mình đã học được.